Kasteel Palenstein

Tot circa 1485 werd Palenstein bewoond door de ambachtsheer van Zegwaart. Deze stamde uit een oud adellijk geslacht en hield er eveneens een adellijke leefwijze op na. Het kasteel gaf de ambachtsheer de status en aanzien die bij zijn functie hoorden. Vanaf de zestiende eeuw woonde de schout in het kasteel, die het ambacht uit naam van de ambachtsheer bestuurde. Geleidelijk aan werden delen van het landgoed verkocht. De ambachtsheer was vrijwel nooit meer op Palenstein en in de jaren zestig van de zestiende eeuw verkeerde het kasteel in vervallen staat.


Gevonden aardewerk

In 1750 werd de Rotterdamse koopman Joan Osy ambachtsheer van Zegwaart en eigenaar van Palenstein. Hij knapte de gebouwen op het terrein op en stak verder geld in de droogmaking van de Palensteinse polder. Zijn zoon Joan bewoonde Palenstein. In 1778 werd hij door keizerin Maria Theresia tot Rijksridder verheven en drie jaar later ontving hij de Oostenrijkse keizer op Palenstein. Cornelis Osy, zoon van Joan en ook ambachtsheer, liet de gebouwen in 1792 afbreken en bouwde er een buitenhuis met een park. Het huis is in 1888 gesloopt. De gevelsteen bevindt zich in de gevel van verzorgingstehuis De Schoutenhoek aan de Osylaan.

bron: www.oudsoetermeer.nl

Copyright © 2015 Ernst van Erkelens - All Rights Reserved.